Archiv pro rok: 2017

Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů

…projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti…

Tato slova povzbuzení k dobrému životu jsme slyšeli v dnešním druhém čtení a nebyla určena jen manželským párům, které obnovily při obou mších manželský slib, ale všem účastníkům bohoslužeb.

Téměř adventní koncert

V neděli 26. 11. – na slavnost Ježíše Krista Krále – si naše schola připravila Téměř adventní koncert – hudební procházku po významných obdobích liturgického roku. Zazněly písně v různých stylech a náladách – veselé vánoční, vážné postní nebo radostné velikonoční. Mezi nejexotičtější žánry, které zazněly, jistě patřil jihoafrický tradicionál a český rap. Atmosféru koncertu si můžete připomenout záznamy několika písní na farním Youtube kanále:

Celý příspěvek

Nám, nám narodil se…

V neděli jsme začali prožívat Slavnost Narození Páně. Mše svatá začala o půl desáté. Kostel, provoněný vůní kadila, byl zaplněn do posledního místečka. Po závěrečné písni Narodil se Kristus Pán jsme si ještě venku popovídali a ohřáli se horkým nealko i alko grogem.

Ve slavení jsme pak pokračovali v pondělí ráno. Po mši svaté nám naše schola zazpívala ještě několik vánočních písní. Děkujeme všem zpěvákům a hudebníkům za krásné zpěvy, které pro nás připravili. Jeden z pěkných vánočních zpěvů si můžete poslechnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=2Nps02S5RsY

V úterý na svátek sv. Štěpána jsme popřáli k narozeninám otci Mirkovi. Děkujeme mu za jeho kněžskou službu naší farnosti a přejeme Boží požehnání.

Příprava Vánoc

Připravit vše na slavení Vánoc v naší farnosti vyžaduje vždy spoustu času a energie mnoha farníků. Je třeba uklidit kostel, přivézt a nachystat vánoční stromy, postavit betlém, připravit vše k liturgickému slavení.

Letošní čtvrtá neděle adventní připadla na 24. prosinec. Na stavění betléma a chystání stromků jsme proto měli velmi krátkou dobu. Několik chlapů a ministrantů se spolu s otcem Mirkem sešlo v sobotu 23. prosince ke stavbě betléma a přípravě stromů. V neděli dopoledne na čtvrtou neděli adventní pak ministranti a schola dokončili stavbu betléma a ozdobili stromky. V neděli v noci bylo vše připraveno k radostnému slavení „půlnoční“ mše svaté.

DÍKY!

4.neděle adventní

DNES: 7:15 O-Jak.

—-9:30 O-Jak.

——–21:30 O-Jak. – ŠTĚDRÝ DEN, VIGILIE ZE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ

25.12. pondělí 7:15 O-Jak. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

——-9:30 O-Jak. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

26.12. úterý 7:15 O-Jak. – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

——9:30 O-Jak. – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

27.12. středa NENÍ MŠE SVATÁ!!!!!!!!!

28.12. čtvrtek NENÍ MŠE SVATÁ!!!!!!!!!

Celý příspěvek

2.neděle adventní

11.12. pondělí 17:30 O-Vlaš. –

12.12. úterý NENÍ mše svatá

13.12. středa 17:30 O-Jak. – Památka sv. Lucie, panny a mučednice

14.12. čtvrtek 17:30 O-Milost. – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

——- 6:30 O-Jak. – rorátní mše sv. v kostele

15.12. pátek 17:30 O-Jak.

16.12. sobota 7:15 O-Jak. – rorátní mše sv. v kostele

17.12. neděle 7:15 O-Jak. – 3. neděle adventní, sbírka na opravy

——– 9:30 O-Jak. – 3. neděle adventní, sbírka na opravy

Celý příspěvek

Na věnci již hoří první svíce

Dnes jsme vstoupili do adventní doby. Na první neděli adventní jako už je u nás tradicí, požehnal otec Mirek adventní věnce. Na ranní mši farníci přinesli osm věnců a o půl desáté jich bylo sedmnáct.

Z žehnací modlitby:

Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa. Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec znamením tvého požehnání, ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

1.neděle adventní

4.12. pondělí 17:30 O-Vlaš. –

5.12. úterý NENÍ mše svatá

6.12. středa 17:30 O-Jak. –

7.12. čtvrtek 17:30 O-Milost. – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

–––——–7:00 O-Jak. – rorátní mše sv. v kostele

8.12. pátek 17:30 O-Jak. – Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu

9.12. sobota 7:15??, O-Jak. rorátní mše sv. v kostele

10.12. neděle 7:15 O-Jak. – 2. neděle adventní

––––-–—-9:30 O-Jak. – 2. neděle adventní

Celý příspěvek