30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Slanost výročí posvěcení kostela

30.10. pondělí 17:30 O-Vlaš. – 30. týdne mezidobí

31.10. úterý NENÍ mše svatá

1.11. středa 17:30 O-Jak. – Slavnost Všech svatých, doporučený svátek

2.11. čtvrtek 17:30 O-Jak!!!. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše svatá tentokrát bude v Opavě Jaktaři místo Opavě Milostovicích

———————–8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

3.11. pátek 17:30 O-Jak. – první pátek, adorace i po mši svaté

4.11. sobota 7:00 O-Jak. – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

5.11. neděle 7:15 O-Jak. – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

– —————————9:30 O-Jak. – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Minulou neděli byla sbírka na misie a misijní koláč, dohromady se vybralo 15000kč.-, 6090.- na koláč, sbírka 9700.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary, i za organizaci kolem toho.

Dušičková pobožnost v Opavě Jaktaři bude v neděli 5.11. 2017 v 15:00 v kostele, a pak výkrop hřbitova, ve Vlaštovičkách v sobotu 4.11. 2017 na místním hřbitově ve 14:00

Tento týden budu navštěvovat nemocné (čtvrtek Vávrovice, pátek Jaktař),

Svatba: Tomáš Chmelař a Marie Falharová se budou brát zde v Opavě Jaktaři v kostele v sobotu 11.11.2017 ve 12:00. Oddávající O. Petr Křibek, (se mší svatou)

Mše svatá ve čtvrtek 2.11. v 17:30 v Opavě Jaktaři bude za:

Viktora Kubína (+28.10.2016), Otýlii Maskovou (+19.11.2016), Ludmilu Galovou (+22.12.2016), Bedřicha Orlíka (+9.1.2017), Ludmilu Bittnerovou (+31.1.2017), Marii Fuksíkovou (+8.3.2017), Annu Sakreidovou (+28.3.2017), Františka Klapetka (+3.4.2017), Vilmu Chudíkovou (+18.4.2017), Danušku Vajdovou (+28.4.2017), Václava Gilliga (+30.4.2017), Marii Grygarovou (+9.5.2017), Danuši Chalupovou (+31.5.2017), Miroslava Patyka (+3.8.2017), Hedviku Hanelovou (+24.8.2017), Jiřího Navrátila (+17.9.2017), Jindřišku Matýskovou (+7.10.2017), Jana Chalupu (+14.10.2017).

Odpustky pro duše v očistci. 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den : je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv.přijímání v ten den, a modlitba na úmysl sv.otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a vyznání víry (Věřím v Boha).

Od 1.11. do 8.11. : je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V ostatních dnech lze takto na hřbitově získat odpustky pro duše v očistci pouze částečné.

Je třeba ovšem mít úmysl tyto odpustky pro duše v očistci získat.