31.neděle mezidobí

6.11. pondělí 17:30 O-Vlaš. – 31. týdne mezidobí

7.11. úterý NENÍ mše svatá

8.11. středa 17:30 O-Jak. – 31. týdne mezidobí

9.11. čtvrtek 17:30 O-Milost. Svátek Posvěcení lateránské baziliky

– 8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát nebude)

–7:00 Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandra na faře (co 14dnů, tentokrát bude)

10.11. pátek 17:30 O-Jak. – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

11.11. sobota 7:00 O-Jak. – památka sv. Martina, biskupa, Svatba: Tomáš Chmelař a Marie Falharová se budou brát zde v Opavě Jaktaři v kostele v sobotu 11.11.2017 ve 12:00. Oddávající O. Petr Křibek, (se mší svatou)

12.11. neděle 7:15 O-Jak. – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, sbírka na opravy

9:30 O-Jak. – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, sbírka na opravy

Minulou neděli se vybralo 3000.– kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.