Slavnost Ježíše Krista Krále

27.11. pondělí 17:30 O-Vlaš. – 34. týdne mezidobí

28.11. úterý NENÍ mše svatá

29.11. středa 17:30 O-Jak. – 34. týdne mezidobí

30.11. čtvrtek 17:30 O-Milost. – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

-8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

-7:00 Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandra na faře (co 14dnů, tentokrát nebude)

1.12. pátek 17:30 O-Jak. – 34. týdne mezidobí

2.12. sobota 7:00 O-Jak. – 34. týdne mezidobí

3.12. neděle 7:15 O-Jak. – 1. neděle adventní, na začátku mše sv. žehnání adventních věnců

9:30 O-Jak. – 1. neděle adventní, na začátku mše sv. žehnání adventních věnců


Minulou neděli se vybralo na bibli 6500.– kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Dnes v 15:00 zde v kostele je téměř adventní koncert jaktařské scholy.

Máme první pátek, bude adorace i po mši sv., budu chodit po nemocných – čtvrtek, pátek.