1.neděle adventní

4.12. pondělí 17:30 O-Vlaš. –

5.12. úterý NENÍ mše svatá

6.12. středa 17:30 O-Jak. –

7.12. čtvrtek 17:30 O-Milost. – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

–––——–7:00 O-Jak. – rorátní mše sv. v kostele

8.12. pátek 17:30 O-Jak. – Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu

9.12. sobota 7:15??, O-Jak. rorátní mše sv. v kostele

10.12. neděle 7:15 O-Jak. – 2. neděle adventní

––––-–—-9:30 O-Jak. – 2. neděle adventní

Minulou neděli se vybralo 3500.– kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Děkuji těm, kteří napekli na včerejší den mladým buchty.

Tento měsíc budou bývat rorátní mše svaté ve čtvrtky 7:00, a v soboty v 7:15 ráno v kostele, ve Vlaštovičkách v kláštere tento měsíc mše sv. nebudou. V Milostovicích jsou mše svaté beze změn.

Příští neděli 10.12. by nás navštívila sestra Filoména se svými – pohádkkami sestry Filomény pro děti a dospělé, bude je nabízet v kavárně za 200.–kč.

Příští neděli v 15:00 bude mikulášská nadílka na faře. Bylo by dobré pro takový přibližný přehled mně říci, kolik asi dětí přijde.

Ve čtvrtek ráno a v sobotu ráno budou rorátní mše svaté, děti ať si přinesou lampičky na průvod, který bude bývat na začátku mše sv.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.