2.neděle adventní

11.12. pondělí 17:30 O-Vlaš. –

12.12. úterý NENÍ mše svatá

13.12. středa 17:30 O-Jak. – Památka sv. Lucie, panny a mučednice

14.12. čtvrtek 17:30 O-Milost. – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

——- 6:30 O-Jak. – rorátní mše sv. v kostele

15.12. pátek 17:30 O-Jak.

16.12. sobota 7:15 O-Jak. – rorátní mše sv. v kostele

17.12. neděle 7:15 O-Jak. – 3. neděle adventní, sbírka na opravy

——– 9:30 O-Jak. – 3. neděle adventní, sbírka na opravy

Minulou neděli se vybralo 2500.– kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Tento měsíc budou bývat rorátní mše svaté ve čtvrtky v 6:30 a v soboty v 7:15 ráno, na začátku mše svaté chodíme v průvodu se svíčkami, které jsou nachystány v kostele vzadu.

Ve Vlaštovičkách v klášteře tento měsíc mše sv. nebudou.

Dnes nás navštíví sestra Filoména se svými knihami – pohádky sestry Filomény pro děti a dospělé, bude je nabízet v kavárně za 200.–kč.

Dnes v 15:00 bude mikulášská nadílka na faře.

Příští neděli je společná zpověď v konkatedrále od 14:00.

 

 

 

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.