4.neděle adventní

DNES: 7:15 O-Jak.

—-9:30 O-Jak.

——–21:30 O-Jak. – ŠTĚDRÝ DEN, VIGILIE ZE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ

25.12. pondělí 7:15 O-Jak. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

——-9:30 O-Jak. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

26.12. úterý 7:15 O-Jak. – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

——9:30 O-Jak. – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

27.12. středa NENÍ MŠE SVATÁ!!!!!!!!!

28.12. čtvrtek NENÍ MŠE SVATÁ!!!!!!!!!

29.12. pátek 15:00 O-Vlaš. Pátý den v oktávu Narození Páně!!!!!!!!!

——-17:30 O-Jak. Pátý den v oktávu Narození Páně, bilance farnosti

30.12. sobota 7:15 O-Jak., kaple sv. Jana Sarkandra na faře Šestý den v oktávu Narození Páně!!!!!

——–17:30 O-Milost. Šestý den v oktávu Narození Páně!!!!!!!

31.12. neděle 7:15 O-Jak. – Svátek Sv. rod., Ježíše, Marie a Josefa – společná obnova manž. slibů

——–9:30 O-Jak. – Svátek Sv. rod., Ježíše, Marie a Josefa – společná obnova manž. slibů

1.1. pondělí 7:15 O-Jak. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

——–17:30 O-Jak. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie!!!!!!!

Minulou neděli se vybralo na opravy 8500.– kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Poděkování patří těm, kteří se nějakým způsobem zasloužili o důstojné slavení vánočních mší svatých – za dar vánočních stromků, jejich přivezení zdarma, práce kolem nich, pak kostelníkovi, ministrantům, zpěvákům, varhaníkům, těm kdo zdobí a uklízejí kostel, a všem, kdo nějakým způsobem konají službu v kostele a ve farnosti po celý rok.

Přeji Vám všem požehnané svátky vánoční, a požehnaný Nový rok.

Na žádost byla přidána mše svatá 1.1. 2018 v 7:15, takže na Nový rok budou dvě mše svaté podle Vašeho přání – v 7:15, a 17:30. A taky byla přidána mše svatá v Opavě Jaktaři v sobotu 30.12. v 7:15 v kapli Jana Sarkandra na faře.