Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa – společná obnova manž. slibů

1.1. pondělí 7:15 O-Jak. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie!!!!!!! 17:30 O-Jak. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie!!!!!!!

2.1. úterý NENÍ MŠE SVATÁ

3.1. středa 17:30 O-Jak. po oktávu Narození Páně

4.1. čtvrtek 17:30 O-Milost. – po oktávu Narození Páně

—————–8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje

5.1. pátek 17:30 O-Jak. po oktávu Narození Páně

6.1. sobota 7:15 O-Jak., kaple sv. Jana Sarkandra na faře po v oktávu Narození Páně

7.1. neděle 7:15 O-Jak. – Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, kadidla a křídy

—————–9:30 O-Jak. – Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, kadidla a křídy, žehnání koledníkům.

—————–15:00 OPAVA VLAŠTOVIČKY – vánoční farní posezení

8.1. pondělí 15:30 O-Vlašt. Svátek Křtu Páně!!!!!!!, končí doba vánoční, začíná mezidobí

——————17:30 O-Jak. Svátek Křtu Páně!!!!!!!, končí doba vánoční, začíná mezidobí

 

Minulou neděli se vybralo 4300.– kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Budu chodit po nemocných – čtvrtek Vávrovice, pátek Jaktař

Přeji požehnaný Nový rok.

Příští týden bude setkání farnosti ve Vlaštovičkách v kulturním domě vedle kaple, jste srdečně všichni zváni.