Archiv pro rok: 2017

Dvojnásobná radost na Misijní neděli

Dnes jsme v našem kostele slavili Misijní neděli. Připojili jsme se tak k celosvětové církvi, která vždy předposlední říjnovou neděli slaví Světový den modliteb za misie.

Text jedné z písní, které zpívala schola zní:
Posílám vás ke všem lidem ze všech ras a národů,
abyste je shromáždili jako rolník úrodu.
Já jsem s vámi vždy a všude budu církvi pomáhat,
aby nové učedníky uvítala do svých řad.
Křtěte dospělé i děti, křest jim bude znamením,
že mi patří a že já se ve své lásce neměním.

Velkou radost nám tedy udělalo to, že jsme mohli v našem společenství přivítat malého Honzíka, se kterým jsme oslavili jeho křest.

Naše farní společenství se již tradičně zapojuje také do akce Misijní koláč. Po mši svaté prodáváme koláče a další výrobky. Výtěžek z prodeje pak putuje skrze Papežské misijní dílo všem, kteří tuto finanční pomoc potřebují. Děkujeme všem, kteří napekli koláče a buchty a připravili i další výrobky a jejich prodej.

29.neděle mezidobí

23.10. pondělí 17:30 O-Vlaš. – 29. týdne mezidobí

24.10. úterý NENÍ mše svatá

25.10. středa 17:30 O-Jak. – 29. týdne mezidobí

26.10. čtvrtek 17:30 O-Milos. - 29. týdne mezidobí

——-8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

27.10. pátek 17:30 O-Jak. - 29. týdne mezidobí

28.10. sobota 7:00 O-Jak. – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

29.10. neděle 7:15 O-Jak. – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, konec letního času

––————- 9:30 O-Jak. – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, konec letního času

Celý příspěvek

28.neděle mezidobí

16.10. pondělí 17:30 O-Vlaš. – v Ost- Opa. diecézi Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska, přede mší sv. adorace, zpovídání

17.10. úterý NIC – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

18.10. středa 17:30 O-Jak. – Svátek sv. Lukáše, evangelisty

19.10. čtvrtek 17:30 O-Milos. - 28. týdne mezidobí, přede mší sv. adorace, zpovídání

——————–8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát nebude)

20.10. pátek 17:30 O-Jak. - 28. týdne mezidobí

21.10. sobota 7:00 O-Jak. - 28. týdne mezidobí

22.10. neděle 7:15 O-Jak. – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na misie

——————–9:30 O-Jak. – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na misie, při mši sv., křest Jan Hon

Celý příspěvek

27.neděle mezidobí

9.10. pondělí 17:30 O-Vlaš. – 27. týdne mezidobí

10.10. úterý není mše sv. - 27. týdne mezidobí

11.10. středa 17:30 O-Jak. – 27. týdne mezidobí

12.10. čtvrtek 17:30 O-Milos. - 27. týdne mezidobí

8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

13.10. pátek 17:30 O-Jak. - 27. týdne mezidobí

14.10. sobota 7:00 O-Jak. - 27. týdne mezidobí

15.10. neděle 7:15 O-Jak. – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:30 O-Jak. – 28. NEDĚLE V MEZIDOBͨ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Celý příspěvek

26.neděle mezidobí

2.10. pondělí 17:30 O-Vlaš. – Památka svatých andělů strážných

3.10. úterý NENÍ MŠE SV. - 26. týdne mezidobí

4.10. středa 17:30 O-Jak. – Památka sv. Františka z Assisi

5.10. čtvrtek 17:30 O-Milos. - 26. týdne mezidobí,

8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát nebude)

6.10. pátek 17:30 O-Jak. - sv. Bruna, kněze, první pátek v měsíci, adorace i po mši sv.

7.10. sobota 7:00 O-Jak. - Památka Panny Marie Růžencové,

-–———-––v 18:00 pouť děkanátu Opava na Cvilíně, celebruje biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz

8.10. neděle 7:15 O-Jak. – 27. NEDĚLE MEZIDOBí

––———-––9:30 O-Jak. – 27. NEDĚLE MEZIDOBÍ

Celý příspěvek

25.neděle mezidobí

25.9. pondělí – 25. týdne mezidobí

26.9. úterý – 25. týdne mezidobí

27.9. středa – Památka sv. Vincence z Paula, kněze

28.9. čtvrtek – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek – mše svatá v Jakatři v 17:30

29.9. pátek – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

30.9. sobota – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

1.10. neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, křest po mši svaté Michaela Mošová

 

Minulou neděli se vybralo na církevní školy 6000kč.-, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Dnes byla sbírka na opravy.

Svatba: Tomáš Chmelař a Marie Falharová se budou brát zde v Opavě Jaktaři v kostele v sobotu 11.11.2017 ve 12:00. Oddávající O. Petr Křibek, (se mší svatou)

Dnešní křest Jana Hona se nekonal pro jeho nemoc. Příští týden v neděli 1. října po mši svaté křest: Michaela Mošová.

Inženýr František Káva – Týnecký nabízí na prodej svou knihu (kolem 600.– kč) Poezie Nového Zákona – exemplář na prohlédnutí v sakristii, podle zájmu pak pošle další exempláře na prodej – kdo tu knihu bude chtít, nahlaste to mě.

Náboženství: čtvrtky NIŽŠÍ ročníky – od 14:30 –15:00 (a ti kdo jdou k 1.sv. přijímání), VYŠŠÍ ročníky 15:00 – 15:45

Celý příspěvek

24. neděle mezidobí

18.9. pondělí – 24. týdne mezidobí

19.9. úterý – 24. týdne mezidobí

20.9. středa – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

21.9. čtvrtek – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

22.9. pátek – 24. týdne mezidobí

23.9. sobota – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

24.9. neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, sbírka na opravy, křest při mši svaté Jan Hon

Minulou neděli se vybralo 3600 kč.-, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Dnes byla sbírka na církevní školy, příští týden na opravy.

Společná pouť na Cvilín se ruší, neboť se kryje se společnou poutí s otcem biskupem našeho opavského děkanátu. Po domluvě se můžeme buď společně přidat, a nebo by tam jel každý podle svého uvážení.

Po druhé mši svaté se sejdeme na faře s ministranty.

Vlaštovičky v pondělí, Milostovice ve čtvrtek půlhodinová adorace se zpovědí, koho nestihnu přede mší svatou, vyzpovídám po mši.

Náboženství: čtvrtky NIŽŠÍ ročníky – od 14:30 –15:00, VYŠŠÍ ročníky 15:00 – 15:45

Celý příspěvek

Za vše cos mi daroval, přijmi Pane dík…

Dnes jsme při mši svaté děkovali za úrodu. Schola zazpívala překrásné písně s doprovodem kytar, houslí, pozounu a bubnu.

Z žehnací motlitby:

Všemohoucí dobrý Bože,
ty dáváš příznivé počasí a zavlažuješ zemi,
aby mohla vydat své plody.
Přijmi náš dík za to, co jsme sklidili a dej,
ať se z letošní úrody nasytí také ti,
kdo dosud trpí hladem, aby i oni mohli chválit tvé jméno.

Po mši svaté jsme se přesunuli na faru – proběhla zde pravidelná farní kavárna a knihovna.

Tři hodiny po poledni – tentokráte na farní zahradě – zavoněly špekáčky. Tady jsme se oficiálně rozloučili s letošními prázdninami.

23. neděle v mezidobí

11.9. pondělí – 23. týdne mezidobí

12.9. úterý – 23. týdne mezidobí

13.9. středa – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

14.9. čtvrtek – Svátek Povýšení svatého Kříže

15.9. pátek – Památka Panny Marie Bolestné

16.9. sobota – Památka sv. Ludmily, mučednice

17.9. neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, sbírka na církevní školy, proto sbírka na opravy bude přesunuta na 24.9.

Minulou neděli se vybralo 2800.-, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Za opravu poloviny varhan jsme zaplatili 202 000.– kč.

Dnes v 15:00 uskutečníme takové malé loučení s prázdninami, opečeme špekáčky, zváni jsou všichni.

Náboženství: čtvrtky NIŽŠÍ ročníky od 14:30 –15:00, VYŠŠÍ ročníky 15:00 – 15:45.

Cestovní kancelář Palomino nabízí ještě několik volných míst v poutních zajezdech do Fatimy a do San Giovanni Rotondo. Informace poskytneme na faře.

Vás oslovuji a zase prosím, abyste přijali pozvání na oslavy Jubilea Fatimy v naši diecézi.Je mi jasné, že ty oslavy se budou konat i v katedrále i v bazilice ve Frýdku (kde možná máte i blíž), ale i přesto můžete své farníky informovat a vytisknou i vyvěsit plakátek o oslavách Jubilea Fatimy na Mariahilf.Bude to v pátek 29. září od 16.30 do cca 20.00 a pak možnost osobního ztišení a modlitby až do…rána.Podrobný program je v přiloženém plakátku. Děkuji a požehnaný den přeji. P. Mariusz Banaszczyk, rektor na Mariahilf PS. Připomínám také osobní pozvánku otce biskupa Františka k oslavám tohoto jubilea v naší diecézi:STOLETÉ VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ SI PŘIPOMENOU VŠECHNY NAŠE DIECÉZE. OSTRAVA SI PŘIPOMENE TOTO VÝROČÍ 23.ZÁŘÍ V KATEDRÁLE A POTOM TAKÉ 29. ZÁŘÍ DOPOLEDNE VE FRÝDKU A ODPOLEDNE NA MARIA HILF. BUDU RÁD, KDYŽ SE TYTO KOSTELY NAPLNÍ, V ČELE SE SVÝMI KNĚŽÍMI, VELKÝM ZÁSTUPEM VĚŘÍCÍCH. PANNA MARIA NÁS CHCE I TAKTO POVZBUZOVAT VE VÍŘE.+ FRANTIŠEK VÁCLAV, VÁŠ BRATR A BISKUP.

Pravidelné mše svaté:

Celý příspěvek