6. neděle v mezidobí světový den nemocných, sbírka na opravy, v 9:30 při mši sv. společné udělování pomazání nemocných!!!, (dobré být v blízké době vyzpovídán), po mši sv. kavárna + knihovna.

12.2. pondělí 17:30 O-Vlašt. – adorace, zpověď

13.2. úterý NENÍ MŠE SVATÁ –

14.2. středa 17:30 O-Jak. – POPELEČNÍ STŘEDA, po homilii svěcení popela, a udělování popelce.

15.2. čtvrtek 17:30 O-Milost. – adorace, zpověď

——-8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

16.2. pátek 17:30 O-Jak.

17.2. sobota 7:15 O-Jak., Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandra na faře –

18.2. neděle 7:15 O-Jak. – 1. neděle postní

——9:30 O-Jak. – 1. neděle postní

O první postní neděli na začátku při obou mších svatých, můžou přijmout popelec Ti, kdo ho nemohli přijmout ve středu.

Sbírka minulou neděli byla 3600, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc.