SLAVNOST ZMRTVÝCHVTÁNÍ PÁNĚ, žehnání pokrmů

2.4. pondělí 7:15 O-Jak!!!!. – pondělí v oktávu velikonočním

3.4. úterý NENÍ MŠE SVATÁ – úterý v oktávu velikonočním

4.4. středa 17:30 O-Jak. – středa v oktávu velikonočním

5.4. čtvrtek 17:30 O-Milost. – čtvrtek v oktávu velikonočním

—––8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

6.4. pátek 17:30 O-Jak. – PRVNÍ PÁTEK adorace i po mši svaté.

7.4. sobota 7:15 O-Jak., Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandra na faře – sobota v oktávu velikonočním.

V KOSTELE v Jaktaři BUDE SVATBA V 11:00 Václav Zavadil, Kristýna Veselá, oddávající P. Petr Křibek,

8.4. neděle 7:15 O-Jak. – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)

—––9:30 O-Jak. – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství) – kavárna + knihovna

Sbírka minulou neděli byla 2880 kč-, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Požehnané Svátky velikonoční.

Poděkování všem, co se nějak zasloužili o hladký a dobrý průběh bohoslužeb a obřadů.

První svaté přijímání bude na Slavnost nejsvětější Trojice 27.5. při druhé mši svaté v 9:30. Půjdou tři děti – Holušová Terezie, Kániová Viktorie, Uvirová Sára.

Ve čtvrtek a v pátek budu chodit po nemocných.

SVATBY:

7.4. 2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Václav Zavadil, Kristýna Veselá, oddávající P. Petr Křibek,

30.6. 2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jakub Palyza, Petra Kopetková, oddávající JÁ

21.7.2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jan Řeháček, Helena Sedlická, oddávající JÁ

11.8.2018 (sobota) svatba beze mše svaté ve 13:00, Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající JÁ