2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství) – kavárna + knihovna

9.4. pondělí 17:30 O-Jak!!!!. – Slavnost Zvěstování Páně

10.4. úterý NENÍ MŠE SVATÁ –

11.4. středa 17:30 O-Jak. – Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

12.4. čtvrtek 17:30 O-Milost.

——-7:00 Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandra na faře (co 14dnů, tentokrát bude)

13.4. pátek 17:30 O-Jak. –

14.4. sobota 7:15 O-Jak., Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandra na faře –

15.4. neděle 7:15 O-Jak. – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu

——-9:30 O-Jak. – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu

Sbírka ((+ sbírka Vlaštovičky)) neděli byla 14880 kč-, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

První svaté přijímání bude na Slavnost nejsvětější Trojice 27.5. při druhé mši svaté v 9:30. Půjdou tři děti – Holušová Terezie, Kániová Viktorie, Uvirová Sára.

SVATBY:

30.6. 2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jakub Palyza, Petra Kopetková, oddávající P. Miroslav Horňák

21.7.2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jan Řeháček, Helena Sedlická, oddávající P. Miroslav Horňák

11.8.2018 (sobota) svatba beze mše svaté ve 13:00, Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající P. Miroslav Horňák