4.neděle velikonoční

23.4. pondělí 17:30 O-Vlašt. – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

24.4. úterý NENÍ MŠE SVATÁ –

25.4. středa 17:30 O-Jak. Svátek sv. Marka, evangelisty

26.4. čtvrtek 17:30 O-Milost.

—––8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

27.4. pátek 17:30 O-Jak.

28.4. sobota 7:15 O-Jak., Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandra na faře –

29.4. neděle 7:15 O-Jak. – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

——9:30 O-Jak. – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu byla 8530kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

První svaté přijímání bude na Slavnost nejsvětější Trojice 27.5. při druhé mši svaté v 9:30. Půjdou tři děti – Holušová Terezie, Kániová Viktorie, Uvirová Sára.

SVATBY:

30.6. 2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jakub Palyza, Petra Kopetková, oddávající P. Miroslav Horňák

21.7.2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jan Řeháček, Helena Sedlická, oddávající P. Miroslav Horňák

11.8.2018 (sobota) svatba beze mše svaté ve 13:00, Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající P. Miroslav Horňák