5.neděle velikonoční

30.4. pondělí NENÍ MŠE SVATÁ!!

1.5. úterý 17:30 O-Vlašt.!!! – sv. Josefa, dělníka

2.5. středa 17:30 O-Jak. – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

3.5. čtvrtek 17:30 O-Milost. – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
——————
7:00 Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát bude)

4.5. pátek 17:30 O-Jak. – první pátek, adorace i po mši svaté

5.5. sobota 7:15 O-Jak., 6.5. příští neděli je svatého Jana Sarkandera, jemuž je zasvěcena kaple na faře, takže tam budev sobotu taková jakoby poutní mše svatá.

6.5. neděle 7:15 O-Jak. – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

—————–9:30 O-Jak. – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Sbírka byla 3905kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Po každé mši svaté v květnu budou litanie k Panně Marii.

Ve čtvrtek a pátek budu chodit po nemocných.

První svaté přijímání bude na Slavnost nejsvětější Trojice 27.5. při druhé mši svaté v 9:30. Půjdou tři děti – Holušová Terezie, Kániová Viktorie, Uvirová Sára.

SVATBY:

30.6. 2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jakub Palyza, Petra Kopetková, oddávající P. Miroslav Horňák

21.7.2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jan Řeháček, Helena Sedlická, oddávající P. Miroslav Horňák

11.8.2018 (sobota) svatba beze mše svaté ve 13:00, Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající P. Miroslav Horňák