6. neděle velikonoční

7.5. pondělí 17:30 O-Vlašt.

8.5. úterý NENÍ MŠE SVATÁ

9.5. středa 17:30 O-Jak.

10.5. čtvrtek 17:30 O-Jak!!!!!. – Slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná devítidenní příprava na Slavnost seslání Ducha svatého. MŠE SV. NEBUDE V MILOSTOVICÍCH

——-8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

11.5. pátek 17:30 O-Jak.

12.5. sobota 7:15 O-Jak.

13.5. neděle 7:15 O-Jak. – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

——9:30 O-Jak. – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Sbírka byla 3500kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Po každé mši svaté v květnu budou litanie k Panně Marii.

První svaté přijímání bude na Slavnost nejsvětější Trojice 27.5. při druhé mši svaté v 9:30. Půjdou tři děti – Holušová Terezie, Kániová Viktorie, Uvirová Sára.