Slavnost Nejsvětější Trojice, sbírka na opravy, při druhé mši sv. první svaté přijímání – Holušová Terezie, Kániová Viktorie, Uvirová Sára.

28.5. pondělí 17:30 O-Vlašt. – 8. týdne mezidobí

29.5. úterý NENÍ MŠE SVATÁ

30.5. středa 17:30 O-Jak. – Památka sv. Zdislavy

31.5. čtvrtek 17:30 O-Milost. – Svátek Navštívení Panny Marie
——————-7:00 Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát bude)

1.6. pátek 17:30 O-Jak. – Památka sv. Justina, mučedníka

2.6. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře – 8. týdne mezidobí

3.6. neděle 7:15 O-Jak. – Slavnost Těla a krve Páně, přijímání pod obojí, po mši sv. krátká adorace

—————–9:30 O-Jak. – Slavnost Těla a krve Páně, přijímání pod obojí, po mši sv. půlhodinová adorace

Sbírka na charitu byla 6120kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

SVATBY:

30.6. 2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jakub Palyza, Petra Kopetková, oddávající P. Miroslav Horňák

21.7.2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jan Řeháček, Helena Sedlická, oddávající P. Miroslav Horňák

11.8.2018 (sobota) svatba beze mše svaté ve 13:00, Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající P. Miroslav Horňák