10. neděle v mezidobí

11.6. pondělí 17:30 O-Vlašt. – památka sv. Barnabáše, apoštola, ((pohřeb v Jaktaři ve 14:30 paní Prachařová Marie))

12.6. úterý NENÍ MŠE SVATÁ, památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů mučedníků

13.6. středa 17:30 O-Jak. – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

14.6. čtvrtek 17:30 O-Milost.
——————-7:00 Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát bude)

15.6. pátek 17:30 O-Jak.

16.6. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

17.6. neděle 7:15 O-Jak. – 11. neděle v mezidobí, sbírka na TV NOE

——————-9:30 O-Jak. – 11. neděle v mezidobí, sbírka na TV NOE

Sbírka byla 4245kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Farní den bude 24.6. od 15:00 na farní zahradě, POUŤ v Jaktaři ke svatým Petru a Pavlovi bude o týden později 1.7.

POUTĚ Cyrila a Metoděje – V MILOSTOVICÍCH ve čtvrtek 5.7. v 10:00 kaple Cyrila a Metoděje, VE VLAŠTOVIČKÁCH taky ve čtvrtek 5.7. ale ve 14:00 hodin kaple Cyrila a Metoděje, v Jaktaři mše svatá nebude.

23.9. bude mše svatá ((ta druhá)) za úrodu.

SVATBY:

30.6. 2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jakub Palyza, Petra Kopetková, oddávající P. Miroslav Horňák

21.7.2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jan Řeháček, Helena Sedlická, oddávající P. Miroslav Horňák

11.8.2018 (sobota) svatba beze mše svaté ve 13:00, Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající P. Miroslav Horňák