11. neděle v mezidobí, sbírka na TV NOE

18.6. pondělí 17:30 O-Vlašt. – adorace, zpověď

19.6. úterý NENÍ MŠE SVATÁ,

20.6. středa 17:30 O-Jak.

21.6. čtvrtek 17:30 O-Milost. – adorace, zpověď, památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

——————-8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

22.6. pátek 17:30 O-Jak.

23.6. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

24.6. neděle 7:15 O-Jak. – Slavnost Narození Jana Křtitele

——————-9:30 O-Jak. – Slavnost Narození Jana Křtitele

Sbírka byla 3230kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Farní den bude příští 24.6. od 15:00 na farní zahradě, program bude tak jako obvykle jak jste zvyklí, proto prosím ty, kteří ví co a jak, aby tak i činili. Předem jim děkuji, a zároveň všechny zvu. POUŤ v Jaktaři ke svatým Petru a Pavlovi bude o týden později 1.7.

POUTĚ Cyrila a Metoděje – V MILOSTOVICÍCH ve čtvrtek 5.7. v 10:00 kaple Cyrila a Metoděje, VE VLAŠTOVIČKÁCH taky ve čtvrtek 5.7. ale ve 14:00 hodin kaple Cyrila a Metoděje, v Jaktaři mše svatá nebude.

Zvolení ekonomické rady – bude pokračovat ta stávající – p. Miloslav Falhar, p. Jan Hanuš (prostřední), p. Josef Hon, p. Alois Stuchlík

23.9. bude mše svatá ((ta druhá)) za úrodu.

SVATBY:

30.6. 2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jakub Palyza, Petra Kopetková, oddávající P. Miroslav Horňák

21.7.2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jan Řeháček, Helena Sedlická, oddávající P. Miroslav Horňák

11.8.2018 (sobota) svatba beze mše svaté ve 13:00, Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající P. Miroslav Horňák