Slavnost svatých Petr a Pavla, apoštolů – pouť

2.7. pondělí 17:30 O-Vlašt. –

3.7. úterý NENÍ MŠE SVATÁ, svátek sv. Tomáše, apoštola

4.7. středa 17:30 O-Jak. – památka sv. Prokopa, opata (v Čechách)

—–Pohřeb ve 14:00 p. Marie Maňáková (roz. Ondrušová)

5.7. čtvrtek 10:00 O-Milost. – Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, hlavních patronů Moravy, pouť – doporučený svátek

——14:00 O-Vlašt. – Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, hlavních patronů Moravy, pouť – doporučený svátek

6.7. pátek 17:30 O-Jak. – první pátek, adorace, po nemocných i z Vávrovic budu chodit v pátek.

7.7. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

v kostele křest

8.7. neděle 7:15 O-Jak. – 14. neděle v mezidobí – sbírka na opravy

——9:30 O-Jak. – 14. neděle v mezidobí – sbírka na opravy, po mši sv. kavárna, knihovna.

Sbírka byla 3545kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

23.9. bude mše svatá ((ta druhá)) za úrodu.

SVATBY:

21.7.2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jan Řeháček, Helena Sedlická, oddávající P. Miroslav Horňák

11.8.2018 (sobota) svatba beze mše svaté ve 13:00, Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající P. Miroslav Horňák, (bez naší hudby)

1.9.2018 (sobota) svatba (soukromá, komorní) v 11:00, (bez naší hudby)