Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo, přijímání pod obojí, adorace

4.6. pondělí 17:30 O-Vlašt. – 9. týdne mezidobí

5.6. úterý NENÍ MŠE SVATÁ, památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

6.6. středa 17:30 O-Jak. – 9. týdne mezidobí

7.6. čtvrtek 17:30 O-Milost. – 9. týdne mezidobí

———––––8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

8.6. pátek 17:30 O-Jak. – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

9.6. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

10.6. neděle 7:15 O-Jak. – 10. neděle v mezidobí

—————–9:30 O-Jak. – 10. neděle v mezidobí – při mši sv. křest Matěj Chmelař, po mši sv. kavárna + knihovna

Sbírka na opravy byla 9880kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Farní den bude 24.6. od 15:00 na farní zahradě, POUŤ v Jaktaři ke svatým Petru a Pavlovi bude o týden později 1.7.

POUTĚ Cyrila a Metoděje – V MILOSTOVICÍCH ve čtvrtek 5.7. v 10:00 kaple Cyrila a Metoděje VE VLAŠTOVIČKÁCH také ve čtvrtek 5.7. ale ve 14:00 hodin kaple Cyrila a Metoděje, – PŘIPOMÍNKY vítány.

23.9. bude mše svatá ((ta druhá)) za úrodu.

SVATBY:

30.6. 2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jakub Palyza, Petra Kopetková, oddávající P. Miroslav Horňák

21.7.2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jan Řeháček, Helena Sedlická, oddávající P. Miroslav Horňák

11.8.2018 (sobota) svatba beze mše svaté ve 13:00, Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající P. Miroslav Horňák