15. neděle v mezidobí

16.7. pondělí 17:30 O-Vlašt. – v ostravsko opavské diecézi ((tedy u nás)) – Svátek výročí posvěcení katedrály

17.7. úterý NENÍ MŠE SVATÁ,

18.7. středa 17:30 O-Jak.

19.7. čtvrtek 17:30 O-Milost.

——————–8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

20.7. pátek 17:30 O-Jak.

21.7. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

SVATBA se mší svatou v 11:00 – Jan Řeháček, Helena Sedlická

22.7. neděle 7:15 O-Jak. – 16. neděle v mezidobí –

——————-9:30 O-Jak. – 16. neděle v mezidobí –

Sbírka na opravy byla 9365kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

23.9. bude mše svatá ((ta druhá)) za úrodu.

SVATBY:

11.8.2018 (sobota) svatba beze mše svaté ve 13:00, Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající P. Miroslav Horňák, (bez naší hudby)

1.9.2018 (sobota) svatba (soukromá, komorní) v 11:00, (bez naší hudby)