16. neděle v mezidobí

23.7. pondělí 17:30 O-Vlašt. – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, adorace, zpověď

24.7. úterý NENÍ MŠE SVATÁ,

25.7. středa 17:30 O-Jak. – svátek sv. Jakuba, apoštola

26.7. čtvrtek 17:30 O-Milost. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, adorace, zpověď

27.7. pátek 17:30 O-Jak. – památka sv. Gorazda a druhů

28.7. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

29.7. neděle 7:15 O-Jak. – 17. neděle v mezidobí –

——————9:30 O-Jak. – 17. neděle v mezidobí –

Sbírka byla 4120kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

23.9. bude mše svatá ((ta druhá)) za úrodu.

15.12. v 18:00 Kostřiboviny.

SVATBY:

11.8.2018 (sobota) svatba beze mše svaté ve 13:00, Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající P. Miroslav Horňák, (bez naší hudby) (sobota) svatba (soukromá, komorní) v 11:00, (bez naší hudby)