17.neděle mezidobí

30.7. pondělí 17:30 O-Vlašt. –

31.7. úterý NENÍ MŠE SVATÁ, památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

1.8. středa 17:30 O-Jak. – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa

2.8. čtvrtek 17:30 O-Milost.

-––——8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

3.8. pátek 17:30 O-Jak. – první pátek, adorace, chodím po nemocných

4.8. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

5.8. neděle 7:15 O-Jak. – 18. neděle v mezidobí –

-––——-9:30 O-Jak. – 18. neděle v mezidobí –

Sbírka byla 3330kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

23.9. bude mše svatá ((ta druhá)) za úrodu.

15.12. v 18:00 Kostřiboviny.

SVATBY:

11.8.2018 (sobota) svatba beze mše svaté ve 13:00, Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající P. Miroslav Horňák, (bez naší hudby) (sobota) svatba (soukromá, komorní) v 11:00, (bez naší hudby)