14. neděle mezidobí, sbírka na opravy, po mši sv. kavárna,

9.7. pondělí 17:30 O-Vlašt. –

10.7. úterý NENÍ MŠE SVATÁ,

11.7. středa 17:30 O-Jak. – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

12.7. čtvrtek POUZE 17:30 O-Milost.

13.7. pátek 17:30 O-Jak.

14.7. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře – bl. Hroznaty, mučedníka

V Držkovicích mše sv. u kaple za živé a + hasiče

15.7. neděle 7:15 O-Jak. – 15. neděle v mezidobí

——————9:30 O-Jak. – 15. neděle v mezidobí – křest při mši sv. –Dalibor Lapčík, Martina Lapčíková, Dagmar Lapčíková, Daniela Foltová

Sbírka byla 4875kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

23.9. bude mše svatá ((ta druhá)) za úrodu.

SVATBY:

21.7.2018 (sobota) svatba se mší svatou v 11:00, Jan Řeháček, Helena Sedlická, oddávající P. Miroslav Horňák

 

11.8.2018 (sobota) svatba beze mše svaté ve 13:00, Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající P. Miroslav Horňák, (bez naší hudby)

1.9.2018 (sobota) svatba (soukromá, komorní) v 11:00, (bez naší hudby)