kázání dětem na konci roku (použito pro církevní školu 29.6.2018)

Svatý Petr a svatý Pavel

PŘEDEVŠÍM vděčili Bohu!!, ((a také lidem)) ZA to KÝM byli, ((kým se nakonec stali)). OBA, byli ((stejně jako každý člověk)) velmi slabí lidé, MOŽNÁ!?, ještě slabší NEŽ spousta jiných!! – SNAD!?, i proto!!, ABY se nemohli vynášet SVOU dovedností, ALE tím Božím, ((jak často o sobě říkal svatý Pavel)), a taky platí!!, čím více máme toho rádoby svého, TÍM méně dovolíme Bohu, ABY v nás působil, ((TÍM méně!!, SE i dokážeme spolehnout NA Boží všemohoucnost, pomoc)).

JAK už jsem říkal – v životě obou světců VYSTUPOVALO i mnoho lidí!!, – učitelů – ((BEZ nichž TO nejde – rodiče, kněží, učitelé)). NAPŘÍKLAD Pavla AŽ hodně dlouho DO dospělosti duchovně i intelektuálně VEDLI učitelé – 1)Gamaliel, 2)((a pak!?, i spousta jiných)) – JIM vděčil Pavel ZA mnohé!!.

U PETRA tomu bylo s věhlasnými učiteli zcela jinak, ALE taky ho musel někdo učit – 1)rodiče, 2)starší, 3)MÍSTO pravděpodobně věhlasných učitelů JEN nějací galilejští kněží, či učitelé zákona, 4)A PAK!?, sám život!!, ŽE se učil ((STEJNĚ jako Pavel, a jiní lidé)) – trpělivosti, vytrvalosti, i zbožnosti – PETR například, ŽE společně SE svými druhy CELÉ noci LOVILI ryby.

NAKONEC!?, se právě Petr ((KDESI ze zastrčené Galileje)) STAL skálou naší církve, ((víry)), A PAVEL!?, učitelem národů – I KDYŽ!?, jejich počátky ((PO stránce duchovní i lidské)) BYLI velmi velmi ubohé – 1)JEDEN!?, ((který měl být skálou)) i několikrát zapřel a zradil Ježíše ((MOŽNÁ!?, nejvícekrát, ze všech apoštolů)), 2)A DRUHÝ!?, ze začátku!?, MÍSTO aby přiváděl lidi k Ježíši, JE naopak ještě – pronásledoval, zavíral, a zabíjel.

NAKONEC!?, ale oba DÍKY svým základům ((JAK se učili – modlit, pracovat, i umět cokoli)) DOKÁZALI nemožné – TY nejúžasnější věci!!. NYNÍ je řada na nás ((i na vás děti)) – UČÍME SE: 1)různým věcem, 2)různým dovednostem, 3)JSME spolu, ((nalézáme si kamarády)) – I TO je učení, 4)chodíme VYTRVALE do školy – ((CELÉ!!, dětství, a někdo i kus mládí)), ABYCHOM pak chvíli!!, s tím vším ((CO jsme se naučili)) NĚCO dělali – ((TŘEBAS!?, i přes spoustu chyb jako Petr a Pavel)), 5)A PAK!?, předstoupili před Pána.

Nyní máte další rok za sebou!! – 1)NĚKTEŘÍ jste se naučili – číst, psát, počítat, 2)NĚKTEŘÍ se v tom UŽ více zdokonalujete, ((a učili JSTE SE další základy – o přírodě, zeměpisu, A HLAVNĚ o Bohu!!)).

TAKTO!!, se i vy děti PŘIPRAVUJETE – 1)na život i na smrt, 2)NA život s Bohem – SKRZE TO, že se učíte ŽÍT – s Bohem ((i s lidmi)) v dobrém i zlém – SKRZE to všechno co děláte.

už to dopadlo tento rok JAK chtělo, DŮLEŽITÉ je zůstávat s Ježíšem!!, KDY právě TI dnešní světci!?, JSOU nám TAK velkým a krásným příkladem – JAK i skrze TOLIK nezdarů – ((„pětek, čtverek, a třeba i poznámek“)) DOJÍT až k té jediné jedničce života!!, NA které záleží.