18. neděle v mezidobí

6.8. pondělí 17:30 O-Vlašt. – Svátek Proměnění Páně

7.8. úterý NENÍ MŠE SVATÁ,

8.8. středa 17:30 O-Jak. – památka sv. Dominika, kněze

9.8. čtvrtek 17:30 O-Milost. – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

10.8. pátek 17:30 O-Jak. – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

11.8. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře – památka sv. Kláry, panny
BUDE SVATBA beze mše svaté ve 13:00 – Radim Komárek, Krystýna Lasotová, oddávající P. Miroslav Horňák, (bez naší hudby)

12.8. neděle 7:15 O-Jak. – 19. neděle v mezidobí – sbírka na opravy
——————-9:30 O-Jak. – 19. neděle v mezidobí – sbírka na opravy, kavárna, knihovna

Sbírka byla 3845kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

23.9. bude mše svatá ((ta druhá)) za úrodu.

15.12. v 18:00 Kostřiboviny.

SVATBY:

(sobota???) svatba (soukromá, komorní) v 11:00, (bez naší hudby)