19. neděle v mezidobí – sbírka na opravy, kavárna, knihovna

13.8. pondělí 17:30 O-Vlašt. –

14.8. úterý NENÍ MŠE SVATÁ, památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15.8. středa 17:30 O-Jak. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek

16.8. čtvrtek 17:30 O-Milost. – za paní Helenu Šafránkovu, a poděkování za 80. let života pana Stanislava Šafránka

——————-8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

17.8. pátek 17:30 O-Jak.

18.8. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře – NEBUDE

——————16:30 O-Jak. kostel –za maturanty po 50ti letech (Vávrovice, Palhanec)

19.8. neděle 7:15 O-Jak. – 20. neděle v mezidobí

——————9:30 O-Jak. – 20. neděle v mezidobí

Sbírka byla 3390kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

23.9. bude mše svatá ((ta druhá)) za úrodu.

15.12. v 18:00 Kostřiboviny.