20.neděle mezidobí

20.8. pondělí 17:30 O-Vlašt. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

21.8. úterý NENÍ MŠE SVATÁ, památka sv. Pia X., papeže

22.8. středa 17:30 O-Jak. – památka Panny Marie Královny

23.8. čtvrtek 17:30 O-Milost.

24.8. pátek 17:30 O-Jak. – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

25.8. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře – NEBUDE, památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka

——-9:00 ve Vávrovicích oslavy k stému výročí vzniku Československa – požehnání lípy.

26.8. neděle 7:15 O-Jak. – 21. neděle v mezidobí

——-9:30 O-Jak. – 21. neděle v mezidobí

Sbírka ba opravy ((na topení) byla 9184kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Náboženství bude bývat zase ve čtvrtky na faře, rozdělaní tříd podle počtu žáků, a podle jejich věku.

23.9. bude mše svatá ((ta druhá)) za úrodu.