22. neděle v mezidobí, požehnání žákům, studentům

3.9. pondělí 17:30 O-Vlašt. – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

————8:30 O-Jak. – mše svatá pro církevní školu svaté Ludmily.

4.9. úterý NENÍ MŠE SVATÁ

5.9. středa 17:30 O-Jak.

6.9. čtvrtek 17:30 O-Milost.

7.9. pátek 17:30 O-Jak. – první pátek, po nemocných (čtvrt, pát.), adorace i po mši sv.

8.9. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře – Svátek Narození Panny Marie

9.9. neděle 7:15 O-Jak. – 23. neděle v mezidobí ­– sbírka na opravy

—––——9:30 O-Jak. – 23. neděle v mezidobí – sbírka na opravy, kavárna + knihovna

Obě dvě mše svaté příští něděli má farář z Ostravy Pustkovce, já budu sloužit mše svaté u něj dle jeho přání.

Sbírka byla 3880kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Náboženství bude bývat zase ve čtvrtky na faře, rozdělaní tříd podle počtu žáků, a podle jejich věku. Začneme 13.9. v 14:30 ve čtvrtek, a tam utřepeme časy, a sepíšeme zájemce.

23.9. bude mše svatá ((ta druhá)) za úrodu, dožínky. V tento dožínkový den bude i kavárna – „dožínková“.

28.10. Slavnost Výročí posvěcení kostela.

PLÁN DIECÉZNÍCH SBÍREK – 16.9. ((24.neděle v mezidobí)) – na církevní školy, 21.10. ((29.neděle v mezidobí)) misijní neděle, na světové misie, 18.11. ((33. neděle v mezidobí)) den Bible ((na Bibli)), 9.12. ((2.neděle adventní)) sbírka na potřeby diecéze.

PLÁN SBÍREK NA OPRAVY – 9.9., 14.10., 11.11., 16.12.