23. neděle v mezidobí, kavárna + knihovna

10.9. pondělí 17:30 O-Vlašt. –

11.9. úterý NENÍ MŠE SVATÁ,

12.9. středa 17:30 O-Jak.

13.9. čtvrtek 17:30 O-Milost. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele cítkve

——————-8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

14.9. pátek 17:30 O-Jak. – svátek Povýšení svatého kříže

15.9. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře – památka Panny Marie Bolestné

16.9. neděle 7:15 O-Jak. – 24. neděle v mezidobí ­– na církevní školy

——————-9:30 O-Jak. – 24. neděle v mezidobí – na církevní školy

Sbírka byla 2840kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

TENTO čtvrtek 13.9. začneme náboženství ve 14:30 – všichni, a tam sepíšeme zájemce, a utřepeme časy, ((podle počtu, věku dětí)).

23.9. bude mše svatá ((ta druhá)) za úrodu, dožínky. V tento dožínkový den bude i kavárna – „dožínková“.

V říjnu SVATBA – Luboš Žabka a Eliška Veselá. Bez naší hudby i kytek.

20.10. SVATBA – Ondřej Vícha a Gabriela Hamplová v 11:00 v kapli sv. Anny. Bez naší hudby i kytek.

28.10. Slavnost Výročí posvěcení kostela.

PLÁN DIECÉZNÍCH SBÍREK – 16.9. ((24.neděle v mezidobí)) – na církevní školy, 21.10. ((29.neděle v mezidobí)) misijní neděle, na světové misie, 18.11. ((33. neděle v mezidobí)) den Bible ((na Bibli)), 9.12. ((2.neděle adventní)) sbírka na potřeby diecéze.

 

PLÁN SBÍREK NA OPRAVY – 9.9., 14.10., 11.11., 16.12.