25. neděle v mezidobí, na poděkování za úrodu, děti můžou mít obětní průvod, po druhé mši svaté dožínková kavárna

24.9. pondělí 17:30 O-Vlašt. –

25.9. úterý NENÍ MŠE SVATÁ,

26.9. středa 17:30 O-Jak.

27.9. čtvrtek 17:30 O-Milost. – památka sv. Vincenece z Paula, kněze

——————8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát nebude)

——————7:00 Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát nebude)

28.9. pátek 17:30 O-Jak. – Slavnost sv Václava, mučedníka, hl. patr. čes. nár. – dopor. sv.

29.9. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archanděl

30.9. neděle 7:15 O-Jak. – 26. neděle v mezidobí ­–

——————-9:30 O-Jak. – 26. neděle v mezidobí –

Sbírka na církevní školy byla 8020kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

26.9. ve středu po mši svaté bude setkání s těmi, kteří chtějí poradit co a jak v pastoraci.

20.10. SVATBA – Ondřej Vícha a Gabriela Hamplová v 11:00 v kapli sv. Anny. Bez naší hudby i kytek.

28.10. Slavnost Výročí posvěcení kostela.

PLÁN DIECÉZNÍCH SBÍREK – 21.10. ((29.neděle v mezidobí)) misijní neděle, na světové misie, 18.11. ((33. neděle v mezidobí)) den Bible ((na Bibli)), 9.12. ((2.neděle adventní)) sbírka na potřeby diecéze.

PLÁN SBÍREK NA OPRAVY –14.10., 11.11., 16.12.