26. neděle v mezidobí

1.10. pondělí 17:30 O-Vlašt. – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

2.10. úterý NENÍ MŠE SVATÁ, památka sv. andělů strážných

3.10. středa 17:30 O-Jak.

4.10. čtvrtek 17:30 O-Milost. – památka sv. Františka z Assisi

——————-7:00 Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát bude)

5.10. pátek 17:30 O-Jak. – první pátek, budu chodit po nemocných ((čtvrtek, pátek)), adorace i po mši sv.

6.10. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

7.10. neděle 7:15 O-Jak. – 27. neděle v mezidobí ­–

——————-9:30 O-Jak. – 27. neděle v mezidobí –

Sbírka byla 3290kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

V říjnu litanie k P.M. po mších, kromě neděle

20.10. SVATBA – Ondřej Vícha a Gabriela Hamplová v 11:00 v kapli sv. Anny. Bez naší hudby i kytek.

28.10. Slavnost Výročí posvěcení kostela.

PLÁN DIECÉZNÍCH SBÍREK – 21.10. ((29.neděle v mezidobí)) misijní neděle, na světové misie, 18.11. ((33. neděle v mezidobí)) den Bible ((na Bibli)), 9.12. ((2.neděle adventní)) sbírka na potřeby diecéze.

PLÁN SBÍREK NA OPRAVY –14.10., 11.11., 16.12.