27. neděle v mezidobí

8.10. pondělí 17:30 O-Vlašt. –

9.10. úterý NENÍ MŠE SVATÁ

10.10. středa 17:30 O-Jak.

11.10. čtvrtek 17:30 O-Milost.

———————8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

12.10. pátek 17:30 O-Jak.

13.10. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

14.10. neděle 7:15 O-Jak. – 28. neděle v mezidobí ­– sbírka na opravy

——————–9:30 O-Jak. – 28. neděle v mezidobí – kavárna, knihovna, sbírka na opravy

Sbírka minulou neděli byla 3440 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

20.10. SVATBA – Ondřej Vícha a Gabriela Hamplová v 11:00 v kapli sv. Anny. Bez naší hudby i kytek.

28.10. Slavnost Výročí posvěcení kostela.

PLÁN DIECÉZNÍCH SBÍREK – 21.10. ((29.neděle v mezidobí)) misijní neděle, na světové misie, 18.11. ((33. neděle v mezidobí)) den Bible ((na Bibli)), 9.12. ((2.neděle adventní)) sbírka na potřeby diecéze.

PLÁN SBÍREK NA OPRAVY –11.11., 16.12.