29. neděle v mezidobí – sbírka na misie

22.10. pondělí 17:30 O-Vlašt. – 17:00 zpověď + adorace

23.10. úterý NENÍ MŠE SVATÁ

24.10. středa 17:30 O-Jak.

25.10. čtvrtek 17:30 O-Milost. – 17:00 zpověď + adorace

———————8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

26.10. pátek 17:30 O-Jak.

27.10. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

28.10. neděle 7:15 O-Jak. – 30. neděle v mezidobí ­– Slavnost Výročí posvěcení kostela,

———————9:30 O-Jak. – 30. neděle v mezidobí – Slavnost Výročí posvěcení kostela, po mši svaté připomínková pobožnost – 100 let od konce První světové války, po ní hymna, a chorál svatý Václave.

Sbírka minulou neděli na opravy byla 8485 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Svatý Stolec uděluje věřícím českých a moravských diecézí povolení získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci již od 25. října. Toto povolení platí od 8. října 2012 na dobu 7 let.

PŘÍŠTÍ TÝDEN KONEC LETNÍHO ČASU

PLÁN DIECÉZNÍCH SBÍREK – 18.11. ((33. neděle v mezidobí)) den Bible ((na Bibli)), 9.12. ((2.neděle adventní)) sbírka na potřeby diecéze.

PLÁN SBÍREK NA OPRAVY –11.11., 16.12.

Odpustky pro duše v očistci.

1.11. odpoledne a 2.11. po celý den : je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv.přijímání v ten den, a modlitba na úmysl sv.otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a vyznání víry (Věřím v Boha).

Od 1.11. do 8.11. : je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V ostatních dnech lze takto na hřbitově získat odpustky pro duše v očistci pouze částečné.

Je třeba ovšem mít úmysl tyto odpustky pro duše v očistci získat.