30. neděle v mezidobí – Slavnost Výročí posvěcení kostela, po druhé mši svaté připomínková pobožnost – 100 let od konce První světové války, po ní hymna, a chorál svatý Václave.

29.10. pondělí 17:30 O-Vlašt. –

30.10. úterý NENÍ MŠE SVATÁ

31.10. středa 17:30 O-Jak.

1.11. čtvrtek 17:30 O-Jak. – Slavnost Všech svatých –

——8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát nebude)

——7:00 Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát nebude)

2.11. pátek 17:30 O-Jak. – Vzpomínka na Všechny věrné zemřelé, mše sv. za zemřelé z naší farnosti tohoto roku – za tyto zemřelé – Štěpánku Kalíkovou (+3.12.2017), Ludmilu Šarhanovou (+19.1.2018), Vandu Matějkovou (+11.3.2018), Valerii Stuchlíkovou (+13.3.2018), Ferdinanda Uvíru (+18.3.2018, Vlaštovičky), Elišku Frydrychovou (+23.4.2018, Vlaštovičky), Vladimíra Žáka (+29.4.2018, Kateřinky), Miloslava Burdu (+14.5.2018), Helenu Šafránkovou (+21.5.2018), Marii Kubesovou (+5.6.2018), Marii Prachařovou (+8.6.2018), Marii Maňákovou (+23.9.2018), Annu Šimečkovou (+1.7.2018), Dimitrinku Drumeve (+21.7.2018), Václava Friče (+4.9.2018), Václava Gélu (+8.10.2018), Jiřího Koutného (+14.10.2018, Vlaštovičky), Karla Volného (+16.10.2018).

první pátek, adorace i po mši svaté, návštěva nemocných.

3.11. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14:00 O-Vlašt. hřbitov – dušičková pobožnost na místním hřbitově

4.11. neděle 7:15 O-Jak. – 31. neděle v mezidobí ­–

——-9:30 O-Jak. – 31. neděle v mezidobí –

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15:00 O-Jak. – dušičková pobožnost v kostele, a pak výkrop hřbitova

Sbírka na misie 8445 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Na misijní koláč bylo vybráno 5440kč.-, poděkování všem, kdo se nějak zapojili.

Odpustky pro duše v očistci. 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den : je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv.přijímání v ten den, a modlitba na úmysl sv.otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a vyznání víry (Věřím v Boha).

Od 1.11. do 8.11. : je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto na hřbitově získat odpustky pro duše v očistci pouze částečné.

Je třeba ovšem mít úmysl tyto odpustky pro duše v očistci získat.

PLÁN DIECÉZNÍCH SBÍREK – 18.11. ((33. neděle v mezidobí)) den Bible ((na Bibli)), 9.12. ((2.neděle adventní)) sbírka na potřeby diecéze.

PLÁN SBÍREK NA OPRAVY –11.11., 16.12.