31. neděle v mezidobí 4.11. v neděli v 15:00 O-Jak. – dušičková pobožnost v kostele, a pak výkrop hřbitova

5.11. pondělí 17:30 O-Vlašt. –

6.11. úterý NENÍ MŠE SVATÁ

7.11. středa 17:30 O-Jak.

8.11. čtvrtek 17:30 O-Milost.

——————-8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

9.11. pátek 17:30 O-Jak. Svátek posvěcení Lateránské baziliky

10.11. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

11.11. neděle 7:15 O-Jak. – 32. neděle v mezidobí ­– sbírka na opravy

———————9:30 O-Jak. – 32. neděle v mezidobí – sbírka na opravy

Sbírka byla 3220 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Ve středu po mši sv. setkání těch, kdo mají nějaké návrhy k adventu, vánocím.

PLÁN DIECÉZNÍCH SBÍREK – 18.11. ((33. neděle v mezidobí)) den Bible ((na Bibli)), 9.12. ((2.neděle adventní)) sbírka na potřeby diecéze.

PLÁN SBÍREK NA OPRAVY –16.12.