32. neděle v mezidobí, kavárna, knihovna, sbírka na opravy

12.11. pondělí 17:30 O-Vlašt. – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

13.11. úterý NENÍ MŠE SVATÁ, památka sv. Anežky České, panny

14.11. středa 17:30 O-Jak.

15.11. čtvrtek 17:30 O-Milost.

——–7:00 Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát bude)

16.11. pátek 17:30 O-Jak.

17.11. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

18.11. neděle 7:15 O-Jak. – 33. neděle v mezidobí ­– den Bible ((sbírka na Bibli))

——-–9:30 O-Jak. – 33. neděle v mezidobí – den Bible ((sbírka na Bibli))

Sbírka byla 5435 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

6.11. v léčebně v Litultovicích nám zemřela farnice paní Vanda Uvírová v 97.letech. Pohřeb bude 14.11.2018 ve 13:00

18.11. před adventní koncert naší scholy v 15:00.

25.11. po druhé mši svaté farní oslava společným obědem konce církevního roku na faře.

6.12. v 6:00 hodin ve čtvrtek začnou roráty, pak budou bývat ještě i v soboty v 7:15 – vždy v kostele.

9.12. bude v naší farnosti Mikuláš ((v kostele?, nebo na faře?) – vzadu papír, na předběžný seznam dětí, které chtějí dostat dáreček.

Dokončila se montáž topení v kostele, cena kolem 150 000kč. Máme nižší sazbu, jedna mše svatá topení (hodina topení) bude stát necelých sto korun.

Sbírky na opravy budou nyní na opravu varhan – tu ale nejdřív dle času opravářů započneme až za rok. Na účtu máme 240 000.–kč

15.12. v 18:00 „kostřiboviny“

PLÁN DIECÉZNÍCH SBÍREK – 9.12. ((2.neděle adventní)) sbírka na potřeby diecéze.

PLÁN SBÍREK NA OPRAVY –16.12.