33. neděle v mezidobí, den Bible ((sbírka na Bibli)), DNES před adventní koncert naší scholy v 15:00.

19.11. pondělí 17:30 O-Vlašt. –

20.11. úterý NENÍ MŠE SVATÁ,

21.11. středa 17:30 O-Jak. – památka Zasvěcení panny Marie v Jeruzalémě

22.11. čtvrtek 17:30 O-Milost. – památka sv. Cecílie, panny a mučednice

———————8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

23.11. pátek 17:30 O-Jak.

24.11. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře – památka sv. Ondřeje Dung Lace, kněze, a druhů mučedníků

25.11. neděle 7:15 O-Jak. – Slavnost Ježíše Krista Krále

——————–9:30 O-Jak. – Slavnost Ježíše Krista Krále – po mši sv. pohoštění na faře ((malý oběd)). Sbírka na opravy byla 9205 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

29.11. ve čtvrtek nebude mše svatá v kapli ráno, ani večer Milostovicích, a nebude v ten den ani náboženství!!!!!!!!!!!!!!

6.12. v 6:00hodin ve čtvrtek začnou roráty, pak budou bývat ještě i v soboty v 7:15 – vždy v kostele.

9.12. v neděli bude v naší farnosti v kostele Mikuláš

31.12. bude mše svatá k ukončení roku už v 16:30.

15.12. v 18:00 „kostřiboviny“

PLÁN DIECÉZNÍCH SBÍREK – 9.12. ((2.neděle adventní)) sbírka na potřeby diecéze.

PLÁN SBÍREK NA OPRAVY –16.12.