Slavnost Ježíše Krista Krále – po mši sv. pohoštění na faře ((malý oběd)).

26.11. pondělí 17:30 O-Vlašt. –

27.11. úterý NENÍ MŠE SVATÁ,

28.11. středa 17:30 O-Jak.

29.11. čtvrtek 17:30 O-Milost. – NENÍ MŠE SVATÁ

———————8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát nebude)

——————–7:00 Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát nebude)

30.11. pátek 17:30 O-Jak. – svátek sv. Ondřeje, apoštola

1.12. sobota 7:15 O-Jak. kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

2.12. neděle 7:15 O-Jak. – 1. neděle adventní, na začátku mše sv. žehnání adv. věnců, dejte si je před oltář.

——————-9:30 O-Jak. – 1. neděle adventní, na začátku mše sv. žehnání adv. věnců, dejte si je před oltář.

Sbírka na bibli byla 6205 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

29.11. ve čtvrtek nebude mše svatá v kapli ráno ani večer Milostovicích, a nebude v ten den ani náboženství!!!!!!!!!!!!!! – školení bezpečnost práce.

6.12. v 6:00 hodin ve čtvrtek začnou roráty, pak budou bývat ještě i v soboty v 7:15 – vždy v kostele.

9.12. v neděli bude v naší farnosti v kostele Mikuláš

DOBU ADVENTNÍ – máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. ZAČÍNÁ cyklus „C“

31.12. bude mše svatá k ukončení roku už v 16:30.

15.12. v 18:00 „kostřiboviny“

PLÁN DIECÉZNÍCH SBÍREK – 9.12. ((2.neděle adventní)) sbírka na potřeby diecéze.

PLÁN SBÍREK NA OPRAVY –16.12.