1. neděle adventní, na začátku mší svatých žehnání adventních věnců, dejte si je před oltář.

3.12. pondělí 17:30 O-Vlašt. – památka sv. Františka Xaverského, kněze

4.12. úterý NENÍ MŠE SVATÁ,

5.12. středa 17:30 O-Jak.

6.12. čtvrtek 6:00 O-Jak. kostel roráty

————–17:30 O-Milost.

8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát nebude)

7:00 Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát nebude)

7.12. pátek 17:30 O-Jak. – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve,památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, první pátek, budu chodit po nemocných, po mši sv. společná adorace.

Ve 13:00 pohřeb pan Petr Vrána

8.12. sobota 7:15 O-Jak. kostel roráty – Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek

9.12. neděle 7:15 O-Jak. – 2. neděle adventní, sbírka na potřeby diecéze

————–9:30 O-Jak. – 2. neděle adventní – po mši svaté Mikuláš, sbírka na potřeby diecéze, po mši svaté kavárna, knihovna

Sbírka 3501 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

PODĚKOVÁNÍ těm, co se nějak zasloužili o zdárný průběh pohoštění na konec církevního roku na faře.

DOBU ADVENTNÍ – máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. ZAČÍNÁ cyklus „C“

31.12. bude mše svatá k ukončení roku už v 16:30.

15.12. v 18:00 „kostřiboviny“

PLÁN SBÍREK NA OPRAVY –16.12.