2. neděle adventní, sbírka na potřeby diecéze, po mši svaté přijde za dětmi Mikuláš s nadílkou

10.12. pondělí 17:30 O-Vlašt. –

11.12. úterý NENÍ MŠE SVATÁ,

12.12. středa 17:30 O-Jak.

13.12. čtvrtek 6:00 O-Jak. kostel roráty – památka sv. Lucie, panny a mučednice

——–17:30 O-Milost. – památka sv. Lucie, panny a mučednice

—-8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát nebude)

—-7:00 Opava Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát nebude)

14.12. pátek 17:30 O-Jak. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

15.12. sobota 7:15 O-Jak. kostel roráty

16.12. neděle 7:15 O-Jak. – 3. neděle adventní

——–9:30 O-Jak. – 3. neděle adventní

Sbírka 3100 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

DOBU ADVENTNÍ – máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.

30.12. Vánoční farní posezení bude zase ve Vlaštovičkách v 15:00