3. neděle adventní

17.12. pondělí 17:30 Vlaštovičky – 17:00 adorace a zpověď (podle zájmu i po mši svaté)

18.12. úterý NENÍ MŠE SVATÁ,

19.12. středa 17:30 Jaktař – (podle zájmu i po mši svaté)

20.12. čtvrtek 6:00 Jaktař kostel roráty – podle zájmu zpověď po mši svaté

––————-17:30 Milostovice – 17:00 adorace a zpověď (podle zájmu i po mši svaté)

8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát nebude)

7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát nebude)

21.12. pátek 17:30 Jaktař – podle zájmu zpověď po mši svaté

22.12. sobota 7:15 Jaktař kostel roráty – podle zájmu zpověď po mši svaté

23.12. neděle 7:15 Jaktař – 4. neděle adventní, podle zájmu zpověď po mši svaté

—————9:30 Jaktař – 4. neděle adventní, podle zájmu zpověď po mši svaté

ZDOBENÍ stromků, NACHYSTÁNÍ Betléma.

––————14:00 – 17:00 společná zpověď v konkatedrále

24.12. pondělí 21:30 Jaktař – ŠTĚDRÝ DEN, vigilie ze Slavnosti Narození Páně

Sbírka na diecézi byla 5600 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

VÁNOČNÍ MŠE SVATÉ A ZPOVÍDÁNÍ – FARNOST JAKTAŘ

 

25.12. ÚTERÝ – Jaktař 7:15 a 9:30 – Slavnost Narození Páně.

26.12. STŘEDA – Jaktař 7:15 a 9:30 – Svátek sv. Štěpána.

27.12. ČTVRTEK – Milostovice 17:30 – Svátek sv. Jana Evangelisty.

28.12. PÁTEK – Jaktař 17:30 – Svátek svatých mláďátek, mučedníků

29.12. SOBOTA – Vlaštovičky 17:30 – pátý den v oktávu Narození Páně.

30.12. NEDĚLE – Jaktař 7:15 a 9:30 – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – na obou mších svatých společná obnova manželských slibů.

V 15:00 vánoční posezení celé farnosti na faře po mši svaté + knihovna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

31.12. PONDĚLÍ – Jaktař 16:30 – šestý den v oktávu Narození Páně.

1.1. ÚTERÝ – Jaktař 7:15 a 17:30 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)

6.1. NEDĚLE – Jaktař 7:15 a 9:30 – Slavnost Zjevení Páně na obou mších žehnání vody, kadidla a křídy, ((na úvod mše svaté žehnání vody a kropení lidu, po homilii žehnání kadidla a křídy)), na závěr požehnání tříkrálovým koledníkům.

13.1. NEDĚLE – Jaktař 7:15 a 9:30 – Svátek Křtu Páně na začátku obou mší pokropení lidu, končí doba vánoční.