Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, obnova manželských slibů, kavárna, knihovna

Po druhé mši svaté vánoční posezení farnosti na faře, + knihovna

31.12. PONDĚLÍ – Jaktař 16:30 – šestý den v oktávu Narození Páně

1.1. ÚTERÝ – Jaktař 7:15 a 17:30 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)

2.1. STŘEDA – Jaktař 17:30

3.1. ČTVRTEK – není mše svatá, ani náboženství

4.1. PÁTEK – není mše svatá, tentokrát ani nenavštívím nemocné

5.1. SOBOTA – není mše svatá

6.1. NEDĚLE – Jaktař 7:15 a 9:30 – Slavnost Zjevení Páně na obou mších žehnání vody, kadidla a křídy, ((na úvod mše svaté žehnání vody a kropení lidu, po homilii žehnání kadidla a křídy)), na závěr požehnání tříkrálovým koledníkům.

Sbírka čtvrté neděle adventní a o vánocích byla 19225kč.-. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Pohřeb pan Karel Gebauer z Vávrovic.

TENTO rok bylo – Křtů – 22, Svateb – 6, Pohřbů – 20, Náboženství – 7 dětí, Účet – 78 180kč, dluh žádný.

 

13.1. NEDĚLE – Jaktař 7:15 a 9:30 – Svátek Křtu Páně na začátku obou mší pokropení lidu, končí doba vánoční.