Adventní snažení pro děti.

A máme tu adventní snažení pro děti, KTERÉ letos BUDE o andělech. TY známe z

 písma svatého – ZE starého zákona, i nového. Celý Ježíšův život JE obklopen působením andělů!!, ZVLÁŠTĚ se ale andělé objevují v souvislosti PŘI Ježíšově narození ((PŘI jeho prvním příchodu)) – 1)KDYŽ anděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, ŽE má být matkou Božího Syna, A JOSEFA vybídl, ABY se nebál přijmout Marii za svou manželku, 2)PAK když andělé oznámili pastýřům, ŽE se narodil Spasitel, 3)NEBO!? když andělé PŘI Ježíšově narození chválili Boha – SLÁVA na výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení, 4)NEBO také, KDYŽ se anděl UKÁZAL ve snu Josefovi, a řekl mu, ABY utekli s Marií, i s malým Ježíškem do Egypta, PŘED zlým Herodem, KTERÝ chtěl malého Ježíška zabít.

VIDÍME, že andělé PATŘÍ k adventu, a k vánocům víc, NEŽ k jakékoli jiné liturgické době. PROTO se právě i pro adventní přípravu DÁ tak krásně použít anděl – 111)ŽE ho budeme napodobovat, 222)ŽE se budeme snažit BÝT taky – 1)NOSITELI dobrých zpráv, 2)pomocníky Božími ((i lidem)), 3)a ochránci.

Tento první adventní týden, SE ale budeme nejdříve snažit jako andělé – V MODLITBĚ chválit Boha ((více se modlit)) – NAPŘÍKLAD!?, že budeme chválit Boha za všechno dobré, co nám dává – A KDYŽ se to bude dětem dařit!?, ((COŽ určitě bude)) VŽDY když přijdou na mši svatou NA jejím konci DOSTANOU postavičku anděla, TU si vezmou domů, VYBARVÍ si ji, ((podepíší)), a příští neděli ((nebo na další mši svatou)) JI přinesou ZPÁTKY do kostela, KDE z nich BUDEME společně LEPIT andělský kůr před oltářem, který potom před vánocemi!?, PŘENESEME k Betlému, ABYCHOM tam v podobě těch andílků OSLAVOVALI co nejlépe ((spolu s ostatními)) Ježíšovo narození.

(zdroj – paní Lenka Laifertová)