MEŠNÍ INTENCE 2.1. – 19.1. 2019 JAKTAŘ

MEŠNÍ INTENCE 2.1. – 19.1. 2019

Středa

2.1.

Sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 17.30 Za zemřelou a živou rodinu Mateřankovou a Štrohalmovou

 

Čtvrtek

3.1.

Po oktávu Narození Páně   Mše svatá nebude ani v Milostovicích. Nebude také náboženství na faře
Pátek

4.1.

Po oktávu Narození Páně 17.30  

Mše svatá nebude

Sobota

5.1.

Po oktávu Narození Páně 7.15 Mše svatá nebude
Neděle

6.1.

Slavnost Zjevení Páně Výměna růžencových lístků 7.15 Za Augustina,manželku Karlu,dceru Vlastimilu a syny Emila a Jiřího
9.30 Za Marii Blagovou,manžela Františka,syna Vlastimila a Františka

 

Středa

9.1.

Po Zjevení Páně 17.30  

Za rodiče Štybarovy

Čtvrtek

10.1.

Po Zjevení Páně

 

   
Pátek

11.1.

Po Zjevení Páně

 

17.30  

Za Bohumíra a Vlastu Valečkovy

Sobota

12.1.

 

Po Zjevení Páně

7.15  

Za členy živého růžence

Neděle

13.1.

Svátek Křtu Páně Knihovna a kavárna 7.15 Za zemřelého Bedřicha Orlíka,živou a zemřelou rodinu Orlíkovou a Víchovou
9.30 Za rodinu Krusberskou
Středa

16.1.

1. týden v mezidobí 17.30 Za Radku Komárkovou,živou a zemřelou rodinu Komárkovou a Krčmaříkovou

 

Čtvrtek

17.1.

1. týden v mezidobí    
Pátek

18.1.

1. týden v mezidobí 17.30  

 

Sobota

19.1.

1. týden v mezidobí 7.15  

Na úmysly farnosti