VÁNOČNÍ MŠE SVATÉ

23.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ – Jaktař 7:15 a 9:30, zdobení stromků, nachystání betlému, zpověď jako obvykle půl hodiny přede mší svatou, podle potřeby i po mši svaté.

14:00 – 17:00 společná zpověď děkanátu v konkatedrále.

24.12. PONDĚLÍ – Jaktař 21:30 STĚDRÝ DEN – Vigilie ze Slavnosti Narození Páně.

25.12. ÚTERÝ – Jaktař 7:15 a 9:30 – Slavnost Narození Páně.

26.12. STŘEDA – Jaktař 7:15 a 9:30 – Svátek sv. Štěpána.

27.12. ČTVRTEK – Milostovice 17:30 – Svátek sv. Jana Evangelisty.

28.12. PÁTEK – Jaktař 17:30 – Svátek svatých mláďátek, mučedníků

29.12. SOBOTA – Vlaštovičky 17:30 – pátý den v oktávu Narození Páně.

30.12. NEDĚLE – Jaktař 7:15 a 9:30 – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – na obou mších svatých společná obnova manželských slibů.

Po druhé mši svaté vánoční posezení celé farnosti na faře!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

31.12. PONDĚLÍ – Jaktař 16:30 – šestý den v oktávu Narození Páně.

 

Sbírka byla 3285 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

 

 

1.1. ÚTERÝ – Jaktař 7:15 a 17:30 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)

2.1. STŘEDA – Jaktař 17:30

3.1. ČTVRTEK – není mše svatá, ani náboženství!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4.1. PÁTEK – není mše svatá, tentokrát ani nenavštívím nemocné!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5.1. SOBOTA – není mše svatá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6.1. NEDĚLE – Jaktař 7:15 a 9:30 – Slavnost Zjevení Páně na obou mších žehnání vody, kadidla a křídy, ((na úvod mše svaté žehnání vody a kropení lidu, po homilii žehnání kadidla a křídy)), na závěr požehnání tříkrálovým koledníkům. 13.1. NEDĚLE – Jaktař 7:15 a 9:30 – Svátek Křtu Páně na začátku obou mší pokropení lidu, končí doba vánoční.

13.1. NEDĚLE – Jaktař 7:15 a 9:30 – Svátek Křtu Páně na začátku obou mší pokropení lidu, končí doba vánoční.