2. neděle v mezidobí

21.1. pondělí 17:30 Vlaštovičky – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

22.1. úterý NENÍ MŠE SVATÁ

23.1. středa 17:30 Jaktař

24.1. čtvrtek 17:30 Milostovice – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

——-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát nebude)

25.1. pátek 17:30 Jaktař – Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

26.1. sobota NENÍ MŠE SVATÁ, památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

27.1. neděle 7:15 Jaktař – 3. neděle v mezidobí

——9:30 Jaktař – 3. neděle v mezidobí

Sbírka minulé neděle byla 3100 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden má být na to pamatováno v modlitbách.

31.1. ve čtvrtek nebude náboženství ((pololetní prázdniny)).

2.2. v sobotu – Svátek Uvedení Páně do chrámu – bude mše svatá v kostele – žehnání svíček a průvod.

10.2. v neděli budu při obou mších svatých udělovat pomazání nemocných, ((u příjemce je záhodno BÝT v blízké době vyzpovídaný)).