Slavnost zjevení Páně, na obou mších žehnání vody, kadidla a křídy, ((na úvod mše svaté žehnání vody a kropení lidu, po homilii žehnání kadidla a křídy)), na závěr požehnání tříkrálovým koledníkům.

7.1. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

8.1. úterý NENÍ MŠE SVATÁ,

9.1. středa 17:30 Jaktař

10.1. čtvrtek 17:30 Milostovice

——————-8:00 Vlaštovičky, kaple Cyrila a Metoděje (co 14dnů, tentokrát bude)

——————-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát nebude)

11.1. pátek 17:30 Jaktař

12.1. sobota 7:15 Jaktař kostel!!!!!!!!!!!

13.1. neděle 7:15 Jaktař – Svátek Křtu Páně

——————9:30 Jaktař – Svátek Křtu Páně, kavárna a knihovna nebude

Sbírka 30.12. a 31.12. byla 5675 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.