4. neděle v mezidobí, svatoblažejské požehnání společně, pro zájemce po obou mších svatých individuálně

4.2. pondělí 17:30 Vlaštovičky –

5.2. úterý NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Agáty, panny a mučednice

6.2. středa 17:30 Jaktař – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

7.2. čtvrtek 17:30 Milostovice

-––———-7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát bude)

8.2. pátek 17:30 Jaktař

9.2. sobota 7:15 Jaktař, Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře

10.2. neděle 7:15 Jaktař – 5. neděle v mezidobí, po kázání udělování pomazání nemocných

———–9:30 Jaktař – 5. neděle v mezidobí, po kázání udělování pomazání nemocných

Sbírka minulé neděle byla 3800 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

4.2. pondělí pohřeb, paní Saligerová Jaromíra

SVATBY:

25.5. 2019 ve 12:30, obřad beze mše svaté

22.6. 2019 v 11:00, obřad beze mše svaté