6. neděle v mezidobí

18.2. pondělí 17:30 Vlaštovičky – zpověď, adorace, pomazání nemocných

19.2. úterý NENÍ MŠE SVATÁ –

20.2. středa 17:30 Jaktař

21.2. čtvrtek 17:30 Milostovice – zpověď, adorace, pomazání nemocných

———————7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře (co 14dnů, tentokrát bude)

22.2. pátek 17:30 Jaktař – Svátek Stolce svatého apoštola Petra

23.2. sobota NENÍ MŠE SVATÁ, památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

24.2. neděle 7:15 Jaktař – 7. neděle v mezidobí, sbírka „Haléř sv. Petra“

——————–9:30 Jaktař – 7. neděle v mezidobí, sbírka „Haléř sv. Petra“

Sbírka minulé neděle byla 4015 kč.- Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

SVATBY:

25.5. 2019 ve 12:30, obřad beze mše svaté

22.6. 2019 v 11:00, obřad beze mše svaté